Jak si představujete svět za 50 let?

Jak si představují svět za 50 let? Co nás čeká v nejbližší době?
Vidí budoucnost černě nebo růžově?
I na to se ptám v pravidelných rozhovorech zajímavých lidí různého věku, zaměření, postavení a sociálního zařazení.
Jiné místo, jiný host, stejné téma.
A jak si představujete naši budoucnost vy ?????

Zpět do obchodu